BITTER BLUES
Text och musik: Kjell Höglund

C G7 Det låter som en saga ur tusen och en natt C men det är en bitter blues C G7 många har nått insikt helt enkelt genom att C drunkna i en bitter blues F G7 C när det vita broderskapet griper in Dm G7 C C7 då går det som en ängel genom rummet Dm Em Am då kan man höra knappnålar falla G7 C G7 men det är en bitter blues

Den som funnit bly slutar leta efter guld och det är en bitter blues den kan kasta första stenen som är utan skuld och det är en bitter blues när det vita broderskapet griper in blir det stilla på det stora marmorgolvet som om tiden inte längre fanns som en sedan länge glömd romans

Jag är inte intresserad av någonting som helst och det är en bitter blues den som är förtappad är den ende som är frälst och det är en bitter blues när det vita broderskapet griper in stelnar kyparen till som i trance en lättnadens suck lite till mans och det är din sista chans

När kvällen sakta falnar i ditt stulna paradis är det som en bitter blues i hamnen ligger båtarna och väntar på en bris och det är en bitter blues när det vita broderskapet griper in ska du finna din försvunna skatt det låter som en saga ur tusen och en natt det låter som ett lyckligt skratt