Pandoras ask
(2006)


Inspelad
2005 i Atlantis studio av Janne Hansson.

FORSKAREN ÄR FRI
Text och musik: Kjell Höglund

Klotet är bundet i sin bana
materien är frusen energi
den upplyste bunden i Nirvana
men forskaren är fri
rörelsen kniper som en tång
i regelbunden reguladetri
formerna är gjutna i betong
men forskaren är fri

Inte tinget som det ter sej
utan tinget i sej
inte tinget som det ter sej, nej
istället tinget i sej

Politiska ideologier
eländets filosofi
etablissemangets kotterier
men forskaren är fri
dogmatiska religiösa sekter
vetenskapens trolleri
materialismens effekter
men forskaren är fri

Inte tinget som det ter sej
utan tinget i sej
inte tinget som det ter sej, nej
istället tinget i sej

Konstens falska matadorer
låtsaslekens lureri
maktens tysta korridorer
men forskaren är fri
sociala barriärer
hemlig och förbjuden alkemi
maktförvridna militärer
men forskaren är fri

Inte tinget som det ter sej
utan tinget i sej
inte tinget som det ter sej, nej
istället tinget i sej

Klotet är bundet i sin bana
materien är frusen energi
den upplyste bunden i Nirvana
men forskaren är fri
rörelsen kniper som en tång
i regelbunden reguladetri
formerna är gjutna i betong
men forskaren är fri

Inte tinget som det ter sej
utan tinget i sej
inte tinget som det ter sej, nej
istället tinget i sej