GETSEMANE
Text och musik: Kjell Höglund

F Morgonen är bitter dagen är ett hav kvällen är förvirrad natten är en grav B F Getsemane, Getsemane

Våren är för fuktig sommaren är kall hösten är för dyster vintern är för kall

Barn är till besvär ungdomen är fri vuxen är en slav gammal är förbi

Än så är det ebb än så är det flod skönheten är sann sanningen är god

Kärleken är bitter döden är ett hav livet ar en dröm innan du vet ordet av

Du kommer inte undan även om du flyr du är aldrig ensam friheten är dyr

Efterlyst av den som inga medel skyr livet är ett skepp vem är det som styr

Morgonen är bitter dagen är ett hav, kvällen är förvirrad natten är en grav Getsemane, Getsemane