LÅGOR FÖR DOM DÖDA
Text och musik: Kjell Höglund

Fm Cm Det fladdrar lågor för dom döda Giss Aiss på stadens kyrkogård Giss en nattlig fest för tusen lik Aiss Fm i ett jämrande mollackord

Fm Cm Dom döda kan du sörja Giss Aiss och ägna en bitter minut Giss men alla dom som lever nu Aiss får vänta tills dom mött sitt slut

Fm Cm Du sparar dina blommor Giss Aiss för en bön på en iskall grav Giss en varm och levande människa Aiss kan du först som död hålla av

Fm Cm Så dö då alla ni som lider Giss Aiss då först ska vi älska er Giss och unna er balsam på såren Aiss och önska er ännu fler

Fm Cm Oh la la - vi dyrkar martyrer Giss Aiss allt dött ägnar vi vår kult Giss så ruttna all världens stinkande lik Aiss Fm vi älskar er kärleksfullt