Lokomotiv
1994 (ACD-23)

 
Tekniska röntgencentralen (5.00)
Ringaren i Notre Dame (4.24)
Häxprocess (15.17)
Nattlig episod med alkemisten Karl Marx (5.00)
Inåt (6.01)
Slutstrid (8.14)
De refuserades salong (4.38)
Bland helgon, skurkar och vanligt folk (4.21)
Djävulens alternativ (3.44)
Rapport från Karibiska Sjön (5.13)
En stor stark (3.54)
Öppen sjö (4.20)
Håll ut! (3.56)

 
Urval och sammanställning gjordes av Kjell Höglund

Omslag av Lalla Sandberg-Hansson