MINNEN FRÅN DEN LÅNGA RESAN
Text och musik: Kjell Höglund

C G7 Förrädarna ska förlåtas C den evigt förtappade tro G7 martyrerna ska begråtas C och gravarnas folk få ro

C G7 Jag minns bland de dimmiga bergen C i kylans och isens värld G7 hur vår expedition sökte finna C den lyckliga stadens folk

C G7 Och en av oss hittade dalen C där den eviga staden låg G7 men han kom aldrig tillbaka C för att tala om vad han såg

C G7 Så vi fortsatte drömma och söka C och levde på getmjölk och gräs G7 vår värld var ett vacuum av tårar C och vi isolerades helt

C G7 Som i sömnen hörde vi larmet C från människorna nedanför G7 men dom luktade inte som vi C så vi drog oss undan och sov

C G7 Vi väntade på Messias C och seklerna kom och gick G7 vår hövding predikade tålamod C men orden var allt vi fick.