MYTEN OM SHANGRI-LA
Text och musik: Kjell Höglund

G D7 C D7 G Sedan urminnes tid har mänskligheten sökt Shangri-La D7 C G D7 en plats där alla har det dom tycker att dom borde ha en plats där allting är som vi tycker att det borde vara G en Edens lustgård i frid och utan varje fara

G G7 Shangri-La, Shangri-La

G D7 C D7 G Platon skrev i "Staten" att filosoferna ska styra och ställa D7 C G D7 Thomas Moore skrev "Utopia" och menade att förnuftet ska gälla Rousseau ville vända tillbaka till naturen G Freud påstod att vi vantrivs i kulturen

G G7 Shangri-La, Shangri-La

G D7 C D7 G Marx är kanske den som med största kraft och fantasi D7 C G D7 har analyserat villkoren för en kommande utopi men Marx var naturligtvis inte en man som visste allt G och mycket finns mellan himmel och jord av en annan gestalt

G G7 Shangri-La, Shangri-La

G D7 C D7 G I ockult tradition sägs det att denna myt är sann D7 C G D7 det finns Shangri-Las lite varstans på vår jord, så menar man de är ett slags frö till hur hela jorden en gång ska bli G ett planetariskt rike där varje människa är fri

G G7 Shangri-La, Shangri-La

G D7 C D7 G Mellan otillgängliga berg bland snö och is D7 C G D7 ligger grönskande dalar, jordiska paradis där visa och fredliga människor lever i frid G och förbereder ett jordiskt lyckorike i sinom tid

G G7 Shangri-La, Shangri-La