TIDENS HJUL
Text och musik: Kjell Höglund

C Am Barnet sover som en blomma sover under snön Dm G ungdomen är som vårens explosion den vuxne är som sommarens allra första frukt ålderdomen är som ett gulnat löv

C Men det kommer en ny vinter en ny vår F det kommer en ny sommar nästa år G nästa år G C nästa år igen

Det förflutna sover som en blomma sover under snön framtiden är som vårens explosion kärleken är som sommarens allra första frukt minnet är som ett gulnat fotografi

Men det kommer en ny vinter...

Kretsloppen rullar och döden är en illusion allt ska vissna, men också blomstra på nytt allt förvandlas och flyter och livet är som en flod kyss mig idag, imorgon har jag kanske flytt

Men det kommer en ny vinter...