Ormens år
(1989)

 
Musiker
Kjell Höglund: sång
Thomas Almqvist: gitarr
Bengt Lindgren: bas
Janne Hansson: keyboards
Ulf "Sanken" Sandquist: trummor

Inspelad
Inspelad, producerad och mixad 1989 av Janne Hansson.

Övrigt
"Domens dag" kom på sjätte plats när hemsidans besökare röstade fram Kjells bästa låtar.

Ackord

DOMENS DAG
Text och musik: Kjell Höglund

Trodde du att du skulle gå fri
från det onda som du har gjort
anser du kanske att brottet ska preskriberas?
Det som göms i snö
kommer upp i tö
det kan gå långsamt eller fort
men förr eller senare måste det konfronteras
konsekvensen kommer som en rekyl
det är en obeveklig lag
och det är detta som brukar kallas domens dag

Newtons tredje rörelselag
säger att varje kraft
alstrar en motkraft som är av samma styrka
ingen orsak är utan verkan
och varje tanke du haft
varje stilla bön i en bortglömd kyrka
den har sin betydelse, den har sin effekt
som en skorsten har sitt drag
och det är detta faktum som kallas för domens dag

När Arkimedes tog sig ett bad
kanske för att lindra sin gikt
konstaterade han i sitt våta läger
"En kropp som nedsänks i vatten
förlorar exakt lika mycket i vikt som den undanträngda vätskemängden väger."
Oavsett om en vind är stark
eller om den är ytterst svag
så bildas ett lågtryck vi känner som domens dag

Varje handling hur obetydlig den än kan förefalla
banar sin väg som en våg i en ocean
men då jorden är rund kommer vågen tillbaka
en kastad sten måste falla
och detta är giltigt på alla tänkbara plan
det gäller fysiken, det gäller kemin
och rörelser av alla slag
i bibeln är det omnämnt som domens dag

Allt är på ett eller annat sätt en kraft eller energi
och all energi går i kretslopp och når sin balans
det gäller för männskor, det gäller för länder
det gäller världen och vi
livet är en Wu Li-mästares dans
i österlandet kallas det karma
och sägs vara livets lag
i kristendomen kallas det domens dag

En boll som trycks under vattenytan
strävar att flyta upp
den stannar först på den plats varifrån den kom
det är inget mystiskt fenomen
ingen filosofisk kupp
det är klart man blir bakfull efter en flaska rom
som en ko alltid hittar sin egen kalv
ska vi drabbas av ödets slag
vi närmar oss obevekligt domens dag

Vi lurar varandra, vi äter varandra
vi sliter varandra i stycken
världen är som en tokig slaktares hus
du sköter dig själv och skiter i andra
och hoppas att du ska stå rycken
men rosor är rosor och snus är alltid snus
när alla vilddjuren är på plats
så sätt i gång och gnag
lockbetet ligger utlagt på domens dag

I världens sista blodiga krig ska räkningen göras upp
hur många konjak var det vid detta bord?
Jag är ledsen men kontot är överskridet
och tre gånger gol en tupp
och korstecknet hjälper lika lite som fromma ord
det blir att följa med till köket
och diska ett litet tag
ni har kanske hört talas om domens dag?

Jordklotet gungar som vaktskjulet gungar
i trädet under en storm
fallfrukten rasar i marken med dova ljud
hjälp en usling som sömnlös vakar
och famlar efter en norm
ring Nostradamus och be om du kan till din Gud!
Jag kisar i dunklet, kartan är trasig
beskrivningen är så vag
en dödskalle i almanackan vid domens dag

Jag ser ingen väg, inte ens någon stig
nu återstår bara ett enda
gör det goda du faktiskt vet är rätt
lyssna på din inre röst
bara så kan vilddjuret vända
det finns absolut inte något annat sätt
bara så blir det frid på jorden
och åt männskorna ett gott behag
ridån går upp för den yttersta domens dag

Nu ska Atlantis stiga ur havet
precis som legenderna sagt
den nya tiden föds ur historiens sköte
miraklernas tid är inte förbi
ännu har sången makt
mänskligheten är på väg mot ett hemligt möte
Djävulen ser lite snopen ut
schack och matt i nästa drag
det var knappast vad han väntat sig av domens dag