DOMENS DAG
Text och musik: Kjell Höglund

C G7 Trodde du att du skulle gå fri F C från det onda som du har gjort F G7 C anser du kanske att brottet ska preskriberas? Det som göms i snö G7 kommer upp i tö F C det kan gå långsamt eller fort F G7 C men förr eller senare måste det konfronteras Em Am konsekvensen kommer som en rekyl Em Am det är en obeveklig lag F G7 C G7 och det är detta som brukar kallas domens dag

Newtons tredje rörelselag säger att varje kraft alstrar en motkraft som är av samma styrka ingen orsak är utan verkan och varje tanke du haft varje stilla bön i en bortglömd kyrka den har sin betydelse, den har sin effekt som en skorsten har sitt drag och det är detta faktum som kallas för domens dag

När Arkimedes tog sig ett bad kanske för att lindra sin gikt konstaterade han i sitt våta läger "En kropp som nedsänks i vatten förlorar exakt lika mycket i vikt som den undanträngda vätskemängden väger." Oavsett om en vind är stark eller om den är ytterst svag så bildas ett lågtryck vi känner som domens dag

Varje handling hur obetydlig den än kan förefalla banar sin väg som en våg i en ocean men då jorden är rund kommer vågen tillbaka en kastad sten måste falla och detta är giltigt på alla tänkbara plan det gäller fysiken, det gäller kemin och rörelser av alla slag i bibeln är det omnämnt som domens dag

Allt är på ett eller annat sätt en kraft eller energi och all energi går i kretslopp och når sin balans det gäller för männskor, det gäller för länder det gäller världen och vi livet är en Wu Li-mästares dans i österlandet kallas det karma och sägs vara livets lag i kristendomen kallas det domens dag

En boll som trycks under vattenytan strävar att flyta upp den stannar först på den plats varifrån den kom det är inget mystiskt fenomen ingen filosofisk kupp det är klart man blir bakfull efter en flaska rom som en ko alltid hittar sin egen kalv ska vi drabbas av ödets slag vi närmar oss obevekligt domens dag

Vi lurar varandra, vi äter varandra vi sliter varandra i stycken världen är som en tokig slaktares hus du sköter dig själv och skiter i andra och hoppas att du ska stå rycken men rosor är rosor och snus är alltid snus när alla vilddjuren är på plats så sätt i gång och gnag lockbetet ligger utlagt på domens dag

I världens sista blodiga krig ska räkningen göras upp hur många konjak var det vid detta bord? Jag är ledsen men kontot är överskridet och tre gånger gol en tupp och korstecknet hjälper lika lite som fromma ord det blir att följa med till köket och diska ett litet tag ni har kanske hört talas om domens dag?

Jordklotet gungar som vaktskjulet gungar i trädet under en storm fallfrukten rasar i marken med dova ljud hjälp en usling som sömnlös vakar och famlar efter en norm ring Nostradamus och be om du kan till din Gud! Jag kisar i dunklet, kartan är trasig beskrivningen är så vag en dödskalle i almanackan vid domens dag

Jag ser ingen väg, inte ens någon stig nu återstår bara ett enda gör det goda du faktiskt vet är rätt lyssna på din inre röst bara så kan vilddjuret vända det finns absolut inte något annat sätt bara så blir det frid på jorden och åt männskorna ett gott behag ridån går upp för den yttersta domens dag

Nu ska Atlantis stiga ur havet precis som legenderna sagt den nya tiden föds ur historiens sköte miraklernas tid är inte förbi ännu har sången makt mänskligheten är på väg mot ett hemligt möte Djävulen ser lite snopen ut schack och matt i nästa drag det var knappast vad han väntat sig av domens dag