ETT TILLBAKADRAGET LIV
Text och musik: Kjell Höglund

G Em Ett tillbakadraget liv G Em ett liv som inkognito D Em utan alltför stora gester Utan jubel och fanfarer ett liv som ingen tror på som ingen tycker verkar värt besväret Ett tillbakadraget liv långt ut i marginalen utan varken buller eller bång

Am Em D Am Em Inkognito, inkognito D under antaget namn

På tysta lätta fötter ett liv i skymundan långt bortom allfarvägarna Ett tillbakadraget liv på baksidan av månen ett liv som ingen lägger märke till I stillhet och begrundan i det tysta och fördolda bakom alla ytor och kulisser

Inkognito, inkognito under antaget namn

Ett liv i ögonvrån inom parentes och i allra största diskretion Ett liv i avskildhet i skygghet och försynthet utan några utropstecken Ett tillbakadraget liv ett liv som inte syns bortom alla nyfikna blickar

Inkognito, inkognito under antaget namn

Ett liv i lugn och ro i anspråkslöshet i glömska och utan pretentioner Ett tillbakadraget liv utan pukor och trumpeter ett liv till ingen världens nytta I en avlägsen trakt långt bortom tidens larm ett liv i kontemplation