Inkognito
(1995)

 
Musiker
Kjell Höglund: sång
Tommy Lydell: arr., programmering, klaviaturer, kör, bas, gitarrer
Per Lindvall: trummor, slagverk
Sven Lindvall: elbas
Staffan Astner: elgitarr
Marianne Flynner: sång

Inspelad
1994-95 i Atlantisstudion. Produktion, inspelning, mix och mastering av Tommy Lydell och Janne Hansson

Kommentarer från Kjell
Här placeras jaget och lyssnaren utanför händelsernas centrum ungefär som när en munk drar sej undan världen i ett kloster. Emellertid upplever inte munken att han lämnat världen. Tvärtom upplever han sej stå i universums mitt, i det att han söker sej mot det han menar är världens hjärta, kontakten med det han kallar Gud.

Att stå vid en bardisk i Stockholm är inte nödvändigtvis att befinna sej i händelsernas centrum. Det beror på vad man menar med händelser och centrum. I Paris eller Tokyo eller på planeten Mars kan Stockholm te sej som en avkrok bortom allfarvägarna. I orkanens öga är det alldeles tyst och stilla. En äkta människa befinner sej alltid i livets mitt, medan bedragaren förr eller senare står avslöjad i en återvändsgränd.

Frasen "under antaget namn" har jag plockat från en av Blå Tågets låtar. Sången är från februari 1993.

Övrigt
"Ett tillbakadraget liv" har också spelats in av Anna + Idde (Anna Stadling och Idde Schultz) och finns på deras EP "Öde stranden" (BAM-AMEP-002) från 2005.

Ackord

ETT TILLBAKADRAGET LIV
Text och musik: Kjell Höglund

Ett tillbakadraget liv
ett liv som inkognito
utan alltför stora gester
Utan jubel och fanfarer
ett liv som ingen tror på
som ingen tycker verkar värt besväret
Ett tillbakadraget liv
långt ut i marginalen
utan varken buller eller bång

Inkognito, inkognito
under antaget namn

På tysta lätta fötter
ett liv i skymundan
långt bortom allfarvägarna
Ett tillbakadraget liv
på baksidan av månen
ett liv som ingen lägger märke till
I stillhet och begrundan
i det tysta och fördolda
bakom alla ytor och kulisser

Inkognito, inkognito
under antaget namn

Ett liv i ögonvrån
inom parentes
och i allra största diskretion
Ett liv i avskildhet
i skygghet och försynthet
utan några utropstecken
Ett tillbakadraget liv
ett liv som inte syns
bortom alla nyfikna blickar

Inkognito, inkognito
under antaget namn

Ett liv i lugn och ro
i anspråkslöshet
i glömska och utan pretentioner
Ett tillbakadraget liv
utan pukor och trumpeter
ett liv till ingen världens nytta
I en avlägsen trakt
långt bortom tidens larm
ett liv i kontemplation