Blomstertid
(1972)

 
Musiker
Kjell Höglund: sång och gitarr

Inspelad
Maj 1972 i Ornässtugan av Bengt Lindgren på hans hemmabandspelare.

Kommentarer från Brända Skepp
9.3.68 / jan 69

Ackord

FREDDIS INSTRUKTIONER UR ORMGROPEN
Text och musik: Kjell Höglund

Min vän Freddi ringde mej och sa:
Kjell, det har inträffat något förfärligt, du måste hjälpa mej
jag har ramlat ner i en ormgrop och kan inte komma opp

Anteckna genast följande instruktioner:
gå till läkaren doktor X på statens centrala sjukhus
numret är 4325 anknytning 231
be honom möta dej på Frihetens torg med serum för alla slags ormar
Om ni inte hittar varandra i vimlet på Frihetens torg
fråga då en polis om han sett till doktor X
skakar han på huvudet så kan det ju tänkas att han fått vatten i örat
vattnets kemiska formel är H20
vattenmolekylen är uppbyggd av något som kallas atomer
man kan åskådliggöra atomen på följande sätt:

Negativt laddade kroppar så kallade elektroner
rör sej i olika skal kring en kärna som starkt förenklat kan anses bestå av
två sorters partiklar, nämligen neutroner och protoner
Protonen är positiv
neutronen är neutral
Därav namnet
Elektronens avstånd till kärnan kan ej varieras steglöst
Den intar istället vissa väl definierade lägen
dessa lägen kallar man alltså skal
vilket skal elektronen befinner sej i beror på dess energi
denna kan inte förändras kontinuerligt

Om elektronens energimängd förändras så är faktiskt förändringarnas
energibelopp alltid jämna multipler av en minsta enhet
sådana små energipaket brukar man kalla kvanta

Om ett stycke dylikt energikvantum tillföres en given elektron i ett givet
ögonblick gör den ett hopp till närmast högre skal och om den nämnda elektronen
sedan återvänder till det skal som den så hastigt och lustigt övergav
ja, då avger den i sin tur just den energi som möjliggjort dess vistelse på
detta högre plan

Min vän Freddi ringde mej och sa:
Kjell, det har inträffat något förfärligt, du måste hjälpa mej
jag har ramlat ner i en ormgrop och kan inte komma opp