FREDDIS INSTRUKTIONER UR ORMGROPEN
Text och musik: Kjell Höglund

C G7 Min vän Freddi ringde mej och sa: C Kjell, det har inträffat något förfärligt, du måste hjälpa mej G7 C jag har ramlat ner i en ormgrop och kan inte komma opp

Anteckna genast följande instruktioner: gå till läkaren doktor X på statens centrala sjukhus numret är 4325 anknytning 231 be honom möta dej på Frihetens torg med serum för alla slags ormar Om ni inte hittar varandra i vimlet på Frihetens torg fråga då en polis om han sett till doktor X skakar han på huvudet så kan det ju tänkas att han fått vatten i örat vattnets kemiska formel är H20 vattenmolekylen är uppbyggd av något som kallas atomer man kan åskådliggöra atomen på följande sätt:

Negativt laddade kroppar så kallade elektroner rör sej i olika skal kring en kärna som starkt förenklat kan anses bestå av två sorters partiklar, nämligen neutroner och protoner Protonen är positiv neutronen är neutral Därav namnet Elektronens avstånd till kärnan kan ej varieras steglöst Den intar istället vissa väl definierade lägen dessa lägen kallar man alltså skal vilket skal elektronen befinner sej i beror på dess energi denna kan inte förändras kontinuerligt

Om elektronens energimängd förändras så är faktiskt förändringarnas energibelopp alltid jämna multipler av en minsta enhet sådana små energipaket brukar man kalla kvanta

Om ett stycke dylikt energikvantum tillföres en given elektron i ett givet ögonblick gör den ett hopp till närmast högre skal och om den nämnda elektronen sedan återvänder till det skal som den så hastigt och lustigt övergav ja, då avger den i sin tur just den energi som möjliggjort dess vistelse på detta högre plan

Min vän Freddi ringde mej och sa: Kjell, det har inträffat något förfärligt, du måste hjälpa mej jag har ramlat ner i en ormgrop och kan inte komma opp