Hjärtat sitter till vänster
1975 (ALP-7)

"Allt är politik sägs det.
Med lika stor rätt kan man påstå att allt är psykologi."
ur "Brända skepp"

 
Kjells blos (4.00)
I skolan fick vi lära oss (2.40)
Rock Bottom Farm (3.08)
Vilka är det som stjäl? (4.05)
Privilegierad man (9.20)

Baskervilles hund (4.25)
Lågor för dom döda (3.08)
Min egen begravning (2.26)
Inåt (6.00)
Till glädje och välsignelse (2.15)
Balladen om den heliga Jeanne d'Arc (7.15)

 
Omslaget gjordes av Lasse Ermalm och teckningen är gjord av Monika Nilssen.

På skivans baksida finns Kjells dikt Spartacus

Skivan är ännu ej släppt på CD.