Hjärtat sitter till vänster
(1975)
 
Musiker
Kjell Höglund: sång och akustisk gitarr
Anders Bränngård: akustisk gitarr och vissling

Inspelad
1975 av Anders Bjurström

TILL GLÄDJE OCH VÄLSIGNELSE
Text och musik: Kjell Höglund

Till glädje och välsignelse vill jag gärna bli
det skulle mej till heder lända
i morgondagens värld har vi total demokrati
på vägen dit ska många saker hända
folken ska resa sej, tyrannerna ska falla
till glädje och välsignelse för alla

Och är du kommunist, lyssna till min kärlekssång
kliv ner från dina alltför höga hästar...
att vara kommunist är att vara demokrat
vi måste ställa upp på vår nästa
så har du bakhalt, prova denna valla
till glädje och välsignelse för alla

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen
men samtidigt förlorar sin själ
ändamålet helgar medlen, fara på färden
och ungarna får stryk när vi vill väl
i denna fälla ska vi inte falla
vi ska va till glädje och välsignelse för alla

Och är du direktör, tänk dej mycket noga för
du har ställt dej mitt i vägen
och om du inte passar dej så blir du överkörd
när friheten drar fram ur alla lägen
du har bara tänkt på pengarna och tingen
till glädje och välsignelse för ingen