Intervju om sångskrivandet

År 1995 ställde Fred Lane (med anledning av en bok han skrev) några frågor om sångskrivande till Kjell Höglund. Här följer Kjells svar.

När började du skriva sånger?
1965. Redan som barn tyckte jag om att skriva, att uttrycka mig i skrift. Jag tyckte också om populärmusik, och att skriva sånger blev därför mitt naturliga uttrycksmedel.

Varför började du skriva sånger?
Se texten "När det osynliga blir synligt".

Vilket brukar komma först - text, musik eller bägge på en gång?
Samtidigt.

Ändrar du på dina texter efter att en första "hel" version har uppstått?
Det är vanligt att jag putsar, men ibland mycket lite. Ibland omarbetar jag saker ganska rejält. Ibland ändrar jag hittan och dittan för att till sist ändå återvända till det första. Det är min erfarenhet att den första spontana versionen ofta är den bästa och att man ska akta sig för att "förbättra".

Låter du uppslagen bara "dyka upp" - eller har du en fast metod för att skriva texter?
Tidigare gjorde jag anteckningar, men det har jag i stort sett slutat med.

Brukar du ålägga dig själv en fast arbetsdag för att skriva?
Nej. Jag är lat.

Har du alltid skrivit på svenska - eller också på engelska?
Man kan inte skriva på svenska på samma sätt som på engelska. Varje språk måste behandlas på sina egna villkor, på samma sätt som man samspelar med olika människor på olika sätt. Skrivaren är inte språkets domptör. Man ska inte diktera språket, man ska dansa med det.

Är sångtexter poesi eller hantverk?
Ja. Både och - ett hantverk är också ett konstverk.

Finns det någon sångskrivare som du uppskattar mycket?
Jag avstår från denna fråga eftersom jag kan uppskatta så många olika sorters sångskrivare. När jag började var Bob Dylan en inspirationskälla.