LISTA ÖVER FÖRSÖK TILL LÖSNING
Text och musik: Kjell Höglund

D G Många anser att dom finner A7 D det dom söker medelst tinner G andra anser däremot A7 D att alkohol är bättre bot

Andra håller sig till sprutor eller pangar fönsterrutor det finns många andra sätt men finns det något som är rätt?

Världen är i stort sett rutten överklassen är besutten säjer somliga som vet livets stora hemlighet

Andra menar sig förnimma förekomsten av en strimma från en högre gudsgestalt som förväntas ordna allt

En del håller sej till sängar eller samlar mycket pengar vad som därutöver är ska vi inte nämna här