Dr. Jekylls testamente
(1979)

 
Musiker
Kjell Höglund: sång och gitarr

Inspelad
1979 i Garaget i Sollentuna av Kjell Höglund

Kommentarer ur Brända Skepp
"Ovanstående lista gör inte anspråk på att vara komplett. Långt därifrån."

Ackord

LISTA ÖVER FÖRSÖK TILL LÖSNING
Text och musik: Kjell Höglund

Många anser att dom finner
det dom söker medelst tinner
andra anser däremot
att alkohol är bättre bot

Andra håller sig till sprutor
eller pangar fönsterrutor
det finns många andra sätt
men finns det något som är rätt?

Världen är i stort sett rutten
överklassen är besutten
säjer somliga som vet
livets stora hemlighet

Andra menar sig förnimma
förekomsten av en strimma
från en högre gudsgestalt
som förväntas ordna allt

En del håller sej till sängar
eller samlar mycket pengar
vad som därutöver är
ska vi inte nämna här