LJUSET I TUNNELN
Text och musik: Kjell Höglund

F Efter år av vild förtvivlan och ett liv i full panik B och en lång dags färd mot natt C7 efter mörker och hemlöshet och hastigt kvävda skrik F och en känsla av att aldrig hinna ifatt

F Efter dagar av ångest och nätter utan nåd C7 och gryningar kalla som stål efter vintrar som aldrig ville övergå i vår F C7 F F C7 F ser jag ljuset i slutet av tunneln

Från ensamhet och utsatthet på ockuperad mark där sekunderna är öppna sår efter fyrtio år i öknen för att bära på en ark medan ingen frågar hur man mår

Och den fruktlösa jakten på den heliga graal längs brustna drömmars boulevard efter grusade förhoppningar och svikna ideal ser jag ljuset i slutet av tunneln

Och vad världen beträffar kan det kvitta hur det går för människan har sålt sin själ de förståndiga hävdar att det hänger på ett hår om det bara vore så väl

Sanningen är snarare att fristen som vi fick är en frusen väntan på Godot men om jag faller ner på knä och om jag höjer min blick ser jag ljuset i slutet av tunneln

Det som ser ut som en kuslig katastrof det är en födelseprocess diktaren har börjat skriva på sin nästa strof om den mänskliga historiens grossess

Världen är en kvinna som har blivit gravid och som vrider sig i födslovärk ondskan och hatet har snart nog haft sin tid jag ser ljuset i slutet av tunneln