Tidens tecken
1984 (ALP-15/ACD-15)

"'I skrymtare, jordens och himmelens utseende förstån I att tyda; huru kommer det då till, att I icke kunnen tyda denna tiden? Varför låten I icke edert eget inre döma om vad rätt är?' (Lukas 12:56,57)"
ur "Brända skepp"

Getsemane (4.03)
Siciliansk lidelse (4.08)
Lorelei (4.06)
Gennesarets sjö (6.10)
Anonym (3.05)

Bland helgon, skurkar och vanligt folk (4.18)
Graalsång (6.35)
Vän med livet (3.02)
Hotell Intim (5.25)
Magdalenas hemlighet (4.54)

Omslag: Lasse Ermalm. Foton: Calle Bengtsson, Susanne Deuter och Lasse Ermalm.

Återutgiven på CD 1993.